C.A.T. Otthon Nonprofit Kft., Idősek Otthona

C.A.T. Otthon Nonprofit Kft., Idősek Otthona

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.

Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon.

Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.

Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak. 100 férőhelyes ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona.

Az intézmény Óbudán található, ahol az otthont körülvevő hegyek tiszta levegője, a festői látvány és a szépen gondozott park megnyugtató környezetet nyújt az itt élőknek, ahol lehetőség nyílik sétára, levegőzésre, pihenésre. Az épület kétszintes, a szintek közötti átjárhatóságot lift biztosítja. Az intézmény ellátási területe Budapest közigazgatási területe, ezért feltétel, hogy a jelentkező budapesti lakos legyen.

Kizáró ok: pszichiátriai-, szenvedélybetegség.

Az intézmény kedvező környezeti és belső adottságait hasznosítva igyekszik kényelmet, szeretetet, biztonságot, gondtalan életet biztosítani. Hivatásos szakmájuk iránt elkötelezett az idős embereket tisztelő és szerető szakemberek gondoskodásával.

Nemzetközi idősek otthona kereső
Idézet

"Bármerre visz életed,csak egy célod legyen:
Segíteni mindig, mindenütt a többi emberen!"
iősekklubja szada

Egy idősek otthona nem csupán egy épületet jelöl, sokkal több annál, hiszen egy arra megfelelő életformát nyújt azok számára, akik valamilyen oknál fogva biztonságosabbnak és kényelmesebbnek érzik egy idősek otthona által nyújtott szolgáltatást, bármilyen más életkörülménynél. Egy oly módon létrehozott idősek otthona, ahol nem kifejezetten betegápolásra szakosodtak, az alapvető biztonsági egészségügyi intézkedések ott is megvannak, ami roppant nagy könnyebbség, és nem csupán az idős emberek számára nyújtanak biztonságot, hanem a fiatalabb generáció számára is, akik saját erejükből képtelenek megfelelő állandó felügyeletet biztosítani szüleik, illetve hozzátartozóik számára.